VGI-Promatec, project engineering in de machinebouw.

Binnen onze engineeringsafdeling vertalen wij elke vraag naar een optimaal ontwerp. Wij bedenken en ontwerpen oplossingen voor met name de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruikmakend van de meest recente 3D CAD software, Inventor en Solidworks, zijn onze engineers in staat om in korte doorlooptijden het engineeringstraject af te ronden.
Door standaardisatie en parametrische structuren werken we hierin zeer efficiënt.