Engineering

VGI-Promatec, project engineering in de machinebouw.

Binnen onze engineeringsafdeling vertalen wij elke vraag naar een optimaal ontwerp. Wij bedenken en ontwerpen oplossingen voor diverse industrieën, zoals:

- Vleesverwerkende industrie.
- Groenteverwerking industrie.
- Brood&Banket industrie.

- Kaas industrie 
- Pharmaceutische industrie. 
- Recycling industrie.
- Mengvoeder industrie.
- Petfood industrie.


Gebruikmakend van de meest recente 3D CAD software, Inventor en Solidworks, zijn onze engineers in staat om in korte doorlooptijden het engineeringstraject af te ronden.
Door standaardisatie en parametrische structuren werken we hierin zeer efficiënt.